Spolupráca so spoločnosťou Stengl, Stengl Chef

STENGL CHEF: Ako hlavná porotkyňa som partricipovala na teambuildingovej aktivite spoločnosti Stengl, "Raňajkové špeciality" v rokoch 2016 - 2017.

michaela-kralikova-spolupraca-stengl