Formulár na odstúpeni od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

— Komu:
Králiková Manufacture s. r. o.

IČO: 53 262 093

DIČ: 2121319519
IČ DPH: SK2121319519

so sídlom: Melčice-Lieskové 422, Melčice-Lieskové 913 05

zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel sro, vložka č.40703/R 

 

kontaktné údaje:

email: ahoj@michaelakralikova.sk

telefón: +421 918 290 498

www.michaelakralikova.sk

 

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............   

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............   

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............   

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............   

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............   

— Dátum ..............   

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 


Dokument na stiahnutie:

Formular_na_odstupenie_od_zmluvy.doc